Реализирани проекти с участието на MY DOOR

Обект Офис сграда EXPO 2000 Phase 4 реализиран от MY DOOR Вложени продукти: 
Метални пожароустойчиви врати EI 60/EI 120;
Евакуационни врати EI 60/EI 120;
Интериорни врати с метална каса и дървено крило;
Плъзгащи се пожароустойчиви врати EI 90;
Обект Офис сграда Collider Activity Center реализиран от MY DOOR Вложени продукти:
Пожароустойчиви прозорци EI 60 с алуминиева рамка;
Плъзгащи се пожароустойчиви врати;
Обект Национална галерия Квадрат 500 реализиран от MY DOOR Вложени продукти: 
Метални пожароустойчиви врати EI 60/EI 120;
Интериорни врати;
Ролетни врати;
Обект Летищна контролна кула на РВД реализиран от MY DOOR Вложени продукти:
Метални пожароустойчиви врати EI 60/EI 120;
Евакуационни стъклени врати;
Пожароустойчиви капаци с висока шумоизолация;
Интериорни врати с метална каса и дървено крило.
Обект Реконструкция на Централна Гара София реализиран от MY DOOR Вложени продукти: 
Метални пожароустойчиви врати EI 60/EI 120;
Метални интериорни врати;
Плъзгаща се пожароустойчива врата EI 90;

Обект Многофункционална сграда на WIRTGEN BULGARIA реализиран от MY DOOR Вложени продукти: 
Индустриални секционни врати;
Метални пожароустойчиви врати EI 90;
Mетални външни врати;
Интериорни врати с метална каса и дървено крило;
Обект Логистичен център Кауфланд реализиран от MY DOOR Вложени продукти:
Индустриални секционни врати;
Ролетни врати;
Бързо движещи се от PVC и термопанел;
Уплътнителни ръкави;
Метални пожароустойчиви врати;
Евакуационни врати; 
Интериорни врати с метална каса и дървено крило;
Плъзгащи се пожароустойчиви врати EI 90;
Специализирани врати с висока шумоизолация и пожароустойчивост;
Хладилни врати;
Обект Пазар на производителите на пресни плодове и зеленчуци реализиран от MY DOOR Вложени продукти: 
Индустриални секционни врати;
Бързо движещи се PVC врати;
Претоварни рампи
Уплътнителни ръкави;
Метални пожароустойчиви врати;
Евакуационни врати;
Плъзгащи се пожароустойчиви врати;
Хладилни врати.
Обект Реконструкция на спортна зала Варна реализиран от MY DOOR Вложени продукти: 
Метални пожароустойчиви врати EI 60/EI 120;
Евакуационни врати;
Метални интериорни врати;
Система за димоотвеждане;
Обект Производствена сграда Неделя реализиран от MY DOOR Вложени продукти: 
Метални пожароустойчиви врати EI 60/EI 120;
Метални интериорни врати;
Плъзгащи се пожароустойчиви врати;
Индустриална секционна врата;