-->

Димни люкове

/ Системи за отвеждане на дим и топлина (RWA) / Изтегли каталог / Изпрати запитване /

Системи за отвеждане на дим и топлина (RWA) Димни люкове. Индустриални Промишлени Метални Пожароустойчиви врати
Системи за отвеждане на дим и топлина (RWA) Димни люкове. Индустриални Промишлени Метални Пожароустойчиви врати

Димните люкове са основана част от системата за отвеждане на дим и топлина. През тях се отвеждат вредните за човешкото здраве продукти от горенето, като дим, CO2, топлина и др. Основно се делят на фасадни и покривни. Фасадните обикновено са част от остъкляването на сградата и видимо не се различават от останалите прозорци. Този вид димни люкове могат да бъдат с най различно отваряне, като отваряне на долна или горна ос, навън или навътре. Още при проектирането на цялостната система за отвеждане на дим и топлина (ВСОДТ), се подбира типа и размера на димните люкове, като се съблюдават изискванията на европейския норматив EN 12101. В този вариант MY DOOR предлага решение с автоматизирана система на GEZE чрез електрически задвижки, които при авария отварят димните люкове. Всички те са командвани от централа за управление на цялата система, отново производство на GEZE. Другият вариант е изпълнение с покривни куполи. Монтирани на покрива на сградата те изпълняват функцията на естествено отдимяване, както при фасадните люкове. Тъй като покривните люкове се използват и за естествена светлина, те намират широко приложение в промишлените сгради. Нуждата от

естествена дневна светлина, ежедневна вентилация и отвеждане на дим и топлина при авария, налага използването на покривните люкове. Перфектното решение за производствени сгради, складови площи, спортни съоръжения и други. Продуктите, които ние предлагаме в тази област са производство на немската фирма JET GROUP. С дългогодишният си опит в тази сфера JET предлага множество решения за дневна светлина, както и за отвеждане на дим и топлина във формата на осветителни куполи, лентообразни покривни прозорци и системи за остъкляване. Чрез комбинацията от тези продукти ефективно намаляват разходите за осветление, отопление, вентилация и не на последно място опазване на човешкият живот. Куполите на JET намират и други приложения, като достъп до и откъм покрива на сградата. С комбинацията от приточни отвори, оборудвани със задвижваща система на GEZE, димоотвеждащите куполи на JET и централи GEZE командващи цялата система, необходимите пожароустойчиви и други врати, MY DOOR Ви предлага цялостно решение за Вашата сграда. За повече информация относно Системи за отвеждане на дим и топлина (RWA) Димни люкове, може да се обърнете към нашите консултанти.


Системи за отвеждане на дим и топлина (RWA) Димни люкове. Индустриални Промишлени Метални Пожароустойчиви врати
Системи за отвеждане на дим и топлина (RWA) Димни люкове. Индустриални Промишлени Метални Пожароустойчиви врати