-->

Реализирани проекти с участието на MY DOOR

Офис сграда EXPO 2000 Phase 4

Обект Офис сграда EXPO 2000 Phase 4  Вложени продукти: 
Метални пожароустойчиви врати EI 60/EI 120;
Евакуационни врати EI 60/EI 120;
Интериорни врати с метална каса и дървено крило;
Плъзгащи се пожароустойчиви врати EI 90;

Офис сграда Collider Activity Center

Обект Офис сграда Collider Activity Center  Вложени продукти:
Пожароустойчиви прозорци EI 60 с алуминиева рамка;
Плъзгащи се пожароустойчиви врати;

Национална галерия Квадрат 500

Обект Национална галерия Квадрат 500  Вложени продукти: 
Метални пожароустойчиви врати EI 60/EI 120;
Интериорни врати;
Ролетни врати;

Летищна контролна кула на РВД

Обект Летищна контролна кула на РВД  Вложени продукти:
Метални пожароустойчиви врати EI 60/EI 120;
Евакуационни стъклени врати;
Пожароустойчиви капаци с висока шумоизолация;
Интериорни врати с метална каса и дървено крило.

Реконструкция на Централна Гара София

Обект Реконструкция на Централна Гара София  Вложени продукти: 
Метални пожароустойчиви врати EI 60/EI 120;
Метални интериорни врати;
Плъзгаща се пожароустойчива врата EI 90;

Многофункционална сграда на WIRTGEN BULGARIA

Обект Многофункционална сграда на WIRTGEN BULGARIA  Вложени продукти: 
Индустриални секционни врати;
Метални пожароустойчиви врати EI 90;
Mетални външни врати;
Интериорни врати с метална каса и дървено крило;

Логистичен център Кауфланд

Обект Логистичен център Кауфланд  Вложени продукти:
Индустриални секционни врати;
Ролетни врати;
Бързо движещи се от PVC и термопанел;
Уплътнителни ръкави;
Метални пожароустойчиви врати;
Евакуационни врати; 
Интериорни врати с метална каса и дървено крило;
Плъзгащи се пожароустойчиви врати EI 90;
Специализирани врати с висока шумоизолация и пожароустойчивост;
Хладилни врати;

Пазар на производителите на пресни плодове и зеленчуци

Обект Пазар на производителите на пресни плодове и зеленчуци  Вложени продукти: 
Индустриални секционни врати;
Бързо движещи се PVC врати;
Претоварни рампи
Уплътнителни ръкави;
Метални пожароустойчиви врати;
Евакуационни врати;
Плъзгащи се пожароустойчиви врати;
Хладилни врати.

Реконструкция на спортна зала Варна

Обект Реконструкция на спортна зала Варна  Вложени продукти: 
Метални пожароустойчиви врати EI 60/EI 120;
Евакуационни врати;
Метални интериорни врати;
Система за димоотвеждане;

Производствена сграда Неделя

Обект Производствена сграда Неделя  Вложени продукти: 
Метални пожароустойчиви врати EI 60/EI 120;
Метални интериорни врати;
Плъзгащи се пожароустойчиви врати;
Индустриална секционна врата;