Висококачествени италиански врати

Системи за отвеждане на дим и топлина (RWA)

Системи за отвеждане на дим и топлина (RWA) на GEZE

Пожарите могат да възникнат по най-различни причини, не изправни контакти, късо съединение в електрическата мрежа, не изправни електроуреди и други. Особено опасни са тлеещите пожари, тъй като дълго време могат да не бъдат открити, а през това време да отделят голямо количество дим и отровни газове. В огромна част от нещастните случаи при пожари, загиналите хора са се задушили от бързо разрастващият се дим. Ето за това, димо- и топлоотвеждането играят съществена роля при осигуряване на безопосност при пожар, в обществени и производствени сгради и помещения.

При възникване на пожар, димо- и топлоотвеждането се осъществяват чрез вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината (ВСОДТ), оборудвани със съоръжения и инсталации за подаване на чист въздух, за отвеждане на дима и топлината и за ограничаване на разпространяването им. Основната функция на тези системи е да ограничи разпространението на дима към евакуационните пътища и изходи, за да могат обитателите на сградата да се евакуират безпроблемно. Принципът на системите с естествено димоотвеждане е аналогичен на куминният ефект. Във високите части на сградата, фасадно или на покрива, се разполагат така наречените димни люкове, а в ниските части има приточни отвори. Така от долу на сградата влиза свеж въздух, а отгоре излиза замърсеният. Основните компоненти на една такава система са отварящите устройства за приточен и отработен въздух, централа за управление с аварийно захранване и система за автоматично задействане.

Според наредба № Iз-1971 за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар димните люкове се проектират в покрива или фасадата на сградата над не задимяемата зона и се предвиждат с възможност за автоматично и ръчно дистанционно отваряне. За тях GEZE предлага богата гама от задвижващи механизми, като електрически червячни задвижвания E 1500/E 3000, система за отваряне и заключване RWA 100E, верижно задвижване GEZE Slimchian и други. Покривни куполи, които освен за димоотвеждане служат и за ежедневно проветряване и естествена дневна светлина. Приточен отвор е всеки отвор към външна среда, предназначен за постъпване на чист въздух в помещението (включително прозорци с ъгъл на отваряне най-малко 30°, плъзгащи се и вдигащи се врати, както и врати с ъгъл на отваряне най-малко 60°), с възможност за автоматично и ръчно дистанционно отваряне. Вратите, прозорците и устройствата, монтирани в приточните отвори, се предвиждат с механизми за фиксиране в отворено положение при задействане на ВСОДТ. За тях предлагаме плъзгащи автоматични врати на GEZE или автоматика за отваряне на врати на панти, отново производство на GEZE. Задължително системата трябва да може да се задейства автоматично или ръчно дистанционно най-малко от две места.

Автоматичното задействане се осъществява чрез димни сензори, а при ръчно задействане от алармени бутони. За правилната работа на системата се грижи централа за управление с аварийно захранване. Всяка една централа трябва да има автономно захранване, което да позволява работата й минимум за 72 часа. Съгласно техническите норми при постъпване на сигнал от задействащите компоненти, системата за димо- и топлоотвеждане трябва да достигне проектно ниво на производителност, най-много за 60 секунди. Тук е и основната роля на аварийните централи, които GEZE предлага. BUS системата MBZ 300 RWA на GEZE е ново и иновативно централно табло за управление, което координира всички компоненти на системата за отвеждане на дим и топлина. Основно предимство в системите, които предлагаме е координацията между отделните компоненти, които са от един производител, GEZE.

От съществено значение е задвижващите и профилни системи да бъдат сертифицирани като едно цяло. Продуктите, които предлагаме са изпитани и серфицирани съгласно стандарта EN 12101-2 и притежават CE маркировка.

Нашите услуги започват с консултация и препоръки, изчисления и проектиране със специален GEZE software, през реализация и последваща сервизна поддръжка.

Пишете ни и ще се свържем с вас

  От 17 до 23 август

  Магазинът няма да работи

   

  Уважаеми клиенти,

  От 17 до 23 август 2020 година,
  магазинът на My Door няма да работи.

  С уважение,
  екипът на My Door.